netherlands germany france united-kingdom

2e manche van de Mazda Hengstencompetitie...

Vrijdagavond stond de 2e manche van de Mazda hengstencompetitie op het programma in rc Overdijk.
Cooper en Zorro sprongen bij de 5 jarige hengsten een mooi foutloos parcours, ook in barrage kwamen ze zonder fouten door de finisch. Zorro nam een mooie 2e plaats in beslag; Dirk en Cooper deden het iets langzamer en zo eindigden ze op een 6° plaats. Diabeau sprong bij de 6 jarigen zowel het basisparcours als de barrage een perfecte ronde en mocht wederom als winnaar naar voor treden.
Cabrio deed mee bij de 7-jarigen, hij legde een goed parcours af maar kreeg spijtig genoeg één foutje.
Bekijk de video van Cooper en Diabeau op de website van Dirk Demeersman onder de rubriek Media. www.dirkdemeersman.be

Go back

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant.
Learn more